41 % av detaljhandel kan gå over nett i 2027

Etter enorm vekst gjennom pandemien, møtte mange selskaper innen detaljhandel og forbruksvarer en markant nedgang i salgsveksten på nett i 2022. Til tross for at flere forbrukere vender tilbake til fysiske butikker, er e-handelen fortsatt anslått å utgjøre 41 % av det globale detaljsalget innen 2027. Dette er en betydelig økning fra andelen på bare 18 % i 2017, ifølge ny forskning fra Boston Consulting Group (BCG).

– Handelsmønsteret har gjennomgått en varig endring, sier Sverre Martinsen, Managing Director og Partner ved BCGs Oslokontor. 

Ifølge den ferske studien Winning Formulas for E-Commerce Growth økte e-handelssalget med 3 % i Europa og 7 % i både USA og Asia i 2022. Det er kun elektronikk europeere har handlet mindre av på nett i 2022 enn tidligere år.  

Norge følger den internasjonale trenden

Dette er i tråd med funnene fra andre kvartal fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Under overskriften Veksten i netthandelen avtar skriver SSB at det «[e]tter flere år med kraftig oppgang i nordmenns netthandel med internasjonale betalingskort, har veksten avtatt noe.

Omsetningen med norske internasjonale betalingskort over internett var 15 prosent høyere i 2. kvartal 2023 enn i samme kvartal i fjor, mot henholdsvis 40 og 25 prosent i de samme kvartalene for periodene 2020-2021 og 2021-2022». 

Ikke alle e-handelsbedrifter er rigget for vekst

BCG har også sett på hvilke bedrifter som ikke opplevde en nedgang i salget etter rekordåret 2020 og som forventer å vokse videre 2027. Det som skiller selskapene som lykkes fra de som har opplevd nedgang eller stagnasjon kan brytes ned i fire fortrinn: 

  • Større investeringer i digital teknologi og e-handel. 70 % av selskapene som lykkes investerer mer enn 10 % av inntektene sine i utvikling og innovasjon.
  • Mer modne teknologiløsninger, som i stor grad benytter tredjeparts e-handelsplattformer 
  • En rekke markedsinitiativer, inkludert målrettede kampanjer, sortimentsutvalg og prisjustering 
  • Vinnere får med hele selskapet i omstillingen mot å være netthandelsbasert med smidige, tverrfunksjonelle og autonome team. 

– Selv om det er store forskjeller mellom selskaper som vokser videre og de som henger etter, er mange markeder fortsatt år unna full modenhet i netthandelen. Gapet kan tettes ved å dedikere mer ressurser og kapital i utvikling – og omstilling – av organisasjonen, avslutter Martinsen.