80 000 flere har tilgang til rask internettilgang

96 prosent av alle husstander i Norge har nå tilgang til raskt internett. 2,4 millioner husstander har nå tilgang til rask internettilgang på 100 Mbit/s. Det er 80 000 flere enn ved dekningsundersøkelsen høsten 2022.

De nye tallene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndghet (Nkom) baserer seg på høringssvar fra operatørene i forbindelse med bredbåndsstøtteordningen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier regjerningen har klare forventninger til fortsatt utbygging. 

– Regjeringen mener at alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s innen utgangen av 2025. Vi økte bevilgningen til utbygging av bredbånd i 2022 sammenliknet med forrige regjerings forslag, og vi økte dette videre i 2023. Samtidig er jeg er glad for at tilbyderne fortsatt bygger ut mobil- og bredbåndsnett i høyt tempo. Høye investeringer og økt dekning gjør at vi nærmer oss dette målet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. 

Direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Pål Wien Espen, mener utviklingen er positiv. 

– Dette er en gledelig utvikling mot å nå regjeringens mål om at alle i Norge skal ha tilgang til 100 Mbit/s hastighet på internettilgangen sin der de bor. Nå gjenstår det om lag 4 prosent eller 100 000 husstander før målet er nådd, sier Espen.  

Ferske tall fra Nkom Tall fra Ekomstatistikken som lanseres i dag viser at mange husstander likevel ikke benytter seg av muligheten for fast bredbånd. 2,3 millioner har privat bredbåndsabonnement, men av disse er det kun 77 prosent som har valgt å kjøpe internetthastighet på minst 100 Mbit/s.  

– Vi vet at husstandene har ulik sammensetning og ulike behov. I tillegg ser vi at stadig flere kjøper abonnement med større datakvoter, så trolig bruker flere dette som et alternativ til en fast internettforbindelse. Men dette er helt klart et område vi trenger mer kunnskap om, sier Pål Wien Espen i Nkom.