ABB lanserer podcast

Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagass-utslippene i forhold til 1990-nivå. Samtidig fortsetter Norges olje- og gassproduksjon offshore. Skal Norge nå sine klimamål må CO2-utslippene fra denne produksjonen reduseres dramatisk.

Det betyr at produksjonsselskapene må ta i bruk teknologi og kontrollsystemer som gjør det mulig å utnytte fornybare energikilder så effektivt som mulig, i tillegg til at CO2 må fanges og lagres på en trygg og bærekraftig måte.

I ABBs podcast om dekarbonisering av offshore olje- og gassproduksjon forklarer ABBs eksperter hvordan ABB som teknologibedrift kan hjelpe produsentene i arbeidet med å realisere utslippskuttene som må til.

Podcasten er tilgjengelig på ABBs hjemmesider, og kan også spilles av fra Spotify.