AI sparer Klarna 100 millioner i markedsføring

Klarna, den AI-drevne globale betalingsleverandøren og shoppingassistenten, har redusert salgs- og markedsføringskostnadene med 11 prosent i 1. kvartal 2024. AI står for 37 prosent av kostnadsbesparelsene, eller rundt 100 millioner svenske kroner årlig.

Klarnas egenutviklede og skreddersydde AI-assistent, Kiki, har også blitt en uunnværlig ressurs for de ansatte i selskapet. Den øker produktiviteten, samtidig som mer tid frigjøres til strategiske og kreative oppgaver.

– AI hjelper oss med å bli smidigere, raskere og mer lydhøre overfor det kundene våre er opptatt av. Dette fører igjen til en bedre kundeopplevelse. Vi gjennomfører faktisk flere markedsføringsaktiviteter, samtidig som vi sparer 100 millioner kroner i året, sier CMO i Klarna, David Sandström.

De viktigste endringene AI har medført for markedsføringen har vært:

  • Reduserte kostnader til eksterne byråer: Klarna har redusert utgiftene til eksterne markedsføringsleverandører med 25 prosent, inkludert oversettelses-, produksjons-, CRM- og sosiale byråer. Dette gir besparelser på 40 millioner svenske kroner i 2024.
  • Kostnadsbesparelser på bildeproduksjon: Kostnader til bildeproduksjon reduseres med 60 millioner svenske kroner. Samtidig har antall kampanjer økt og det produseres betydelig flere bilder.  Ved å bruke AI-verktøy som Midjourney, DALL-E og Firefly til bildegenerering – og Topaz Gigapixel og Photoroom til sluttjusteringer – sparte Klarna 15 millioner svenske kroner bare i 1. kvartal 2024.
  • Økt effektivitet og kreativitet: Klarna genererte over 1000 bilder i løpet av de tre første månedene av 2024 ved hjelp av AI. Dette reduserte bildeutviklingssyklusen fra 6 uker til bare 7 dager. Prosessen inkluderer alle nødvendige kontroller i forhold til merkevarekonsistens, bildekvalitet og lovverk.

Klarna har også utviklet et AI-drevet tekstforfatterverktøy, Copy Assistant, som gjør det mulig for selskapet å bruke AI til 80 prosent av all tekstskriving.

Egen skreddersydd AI-assistent

Hele 9 av 10 Klarna-medarbeidere (87 %) benytter seg nå av generativ AI i sitt daglige arbeid. Deres interne AI-revolusjon drives av deres egenutviklede og skreddersydde AI-assistent Kiki, som har blitt en uunnværlig ressurs for de ansatte. Kiki bruker OpenAIs Large språkmodeller (LLM-er), og svarer hver dag på rundt 2000 forespørsler fra de ansatte.

Siden lanseringen i juni 2023 har den spesialbygde AI-assistenten svart på 250 000 spørsmål, om en rekke forskjellige emner. Kiki tilpasser også svarene til konteksten.

Ved å gjøre informasjon enkelt og sømløst tilgjengelig skaper AI-assistenten en kultur for selvbetjening og selvstendighet som gir Klarnas medarbeidere mulighet til raskt å finne svar og løse problemer på egen hånd. Kiki øker dermed ikke bare produktiviteten, men reduserer også tiden som brukes på administrasjon, og gir mer tid til strategiske og kreative oppgaver.

Klarna har også tatt i bruk AI til kundeservice. I februar i år hadde AI-assistenten gjennomført arbeid som tilsvarer 700 heltidsansatte kundeservicemedarbeidere med like bra kundetilfredshet.

Klarna har et tett samarbeid med OpenAI. Ansatte i hele selskapet har også allerede bygget over 300 GPT-er til internt bruk. Det finnes nå mer enn et dusin AI-drevne prosjekter bare innen markedsføring, og over 100 i hele organisasjonen.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.