Cyberangrep øker: Junglemap vokser

Junglemaps positive trend fortsetter med 35 prosent vekst i nysalget i andre kvartal 2024. Satsingen på kunstig intelligens og en tydeligere produktportefølje er medvirkende årsaker til det positive resultatet.

Junglemap fikk en sterk start på 2024 med en økning på 20 prosent i antall kunder i første kvartal sammenlignet med året før. Den positive trenden fortsetter, og når andre kvartal 2024 oppsummeres, viser tallene en økning i veksten på 35 prosent i nysalg.

– Vi ser at endringene vi har gjort i tilbudet vårt, nå begynner å få en tydelig positiv effekt, sier Gustav Berghog, Chief Executive Officer i Junglemap.

SJEKK OGSÅ:  Apple programmer du bør ha

Junglemap satser sterkt på opplæring i informasjonssikkerhet. Derfor er det stadig økende antallet cyberangrep selvsagt med på å forklare den store interessen for selskapets tjenester.

Samtidig tar mange av Junglemaps eksisterende kunder også i bruk Junglemaps AI-tjeneste. Den ble lansert i 2023 og effektiviserer arbeidet med virksomhetsstyring, risiko og etterlevelse (GRC).

– Åtte av ti nordiske ledere sier at belastningen knyttet til etterlevelse av lover og regler øker. Med den spesialutviklede AI-funksjonen sparer virksomheter mye tid og kan også måle effekten av sitt eget arbeid med etterlevelse, sier Gustav Berghog. Vi forventer fortsatt sterk vekst på dette området.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.