Econa lanserer karriereportal

For å hjelpe enda flere medlemmer med verdifull karriererådgivning, lanserer Econa en karriereportal.

– Vi har i lang tid opplevd stor pågang fra våre medlemmer for personlig karriererådgivning. Det er tidkrevende å gi en-til-en-rådgivning, og vi rekker ikke å hjelpe alle. Samtidig har vi tro på at karriereveiledning er et viktig tilbud som flere av våre medlemmer bør benytte seg av, sier adm. direktør Nina Riibe i Econa.

I fremtiden vil de fleste økonomer i løpet av karrieren havne i en situasjon der vi enten finner ut at vi trenger å skifte retning, eller at vi tvinges til å skifte retning, tror Riibe.

Riibes oppfatning deles av Einar Wergeland-Jenssen. Han er adm. direktør i rådgivningsselskapet AS3, som har utviklet karriereportalen i samarbeid med Econa.  

– I dagens arbeidsliv skjer det store forandringer fort. Vi kommer oftere i situasjoner hvor vi må velge. Ønsker jeg å fortsette i denne jobben med den kompetansen jeg har, eller må jeg gjøre noe for å heve min kompetanse slik at jeg fortsetter å være relevant? Slike spørsmål vil dukke opp oftere, utdyper Wergeland-Jenssen.

Tester markedet først

– Derfor lanserer vi karriereportalen. Den skal hjelpe våre medlemmer med å ta tak i egen karriere. Her lærer du hvordan du kan lede deg selv gjennom en prosess som gir større innsikt i din egen motivasjon og kompetanse, hvilke muligheter som faktisk finnes, og hva som er riktig valg for akkurat deg. Litt flåsete sagt vil vi lære medlemmene våre å fiske fremfor å servere dem fisk til middag, forklarer Riibe.

Econa og AS3 skal i første omgang prøve ut karriereportalen sammen i ett år, videreutvikle tjenesten underveis, og deretter lansere den som en fast medlemsfordel dersom den er vellykket.

– Dette er et pilotprosjekt. Det kommende året skal vi teste om dette tilbudet gir medlemmene våre nytte eller ikke. Gjør det ikke det, vil vi heller ikke gå videre med denne tjenesten. Som medlemsorganisasjon er det viktig for oss at alle tjenester vi tilbyr fyller et faktisk behov hos våre medlemmer, poengterer Riibe.

– Mange er usikre

Econa vil fortsette med å tilby dagens tjeneste med en-til-en-karriererådgivning, og karriereportalen vil være et supplement til Econas karriereveiledere.

– Vi håper at karriereportalen vil hjelpe langt flere av våre medlemmer til å forholde seg aktiv til egen karriereutvikling, sier karriereansvarlig Kristin Ølberg i Econa.

–  Når alt kommer til alt er det du selv som må ta ansvar for egen karriere. Ingen vil noensinne komme til deg og si at nå trenger du litt mental trening eller noen strategiske grep for å få fart på karrieren din. Denne portalen skal bli våre medlemmers verktøy for å ta det ansvaret, forklarer Ølberg.

Hun opplever at mange økonomer føler seg i villrede i karrieren sin, og at de er usikre på veien videre.

– Det gjelder å kjenne seg selv 

– De glemmer å spørre seg selv om hva de faktisk vil, hva er de gode på, og hva som skaper motivasjon for nettopp dem. Jeg tror mange føler seg litt fanget av forventningene de opplever at andre har til dem, og dermed tar de valg basert på det. Derfor er den mentale biten viktig for å finne den jobben som er rett for deg. Det gjelder å kjenne seg selv, sier Ølberg.

Karriereportalen er i første omgang bygget opp rundt to hovedtemaer: jobbskifte og stressmestring, eller hvordan opprettholde en sunn balanse mellom jobb og fritid.

–Våre unge medlemmer kan ha vanskelig for å finne ut hva de selv vil fordi de er uerfarne og vant til å lytte til andres råd fremfor å lytte til seg selv. Samtidig ser vi at dette problemet gjerne kommer til uttrykk i senere livsfaser også, enten det skyldes tidsklemme med små barn, eller arbeidstakere som opplever at jobbmarkedet har endret seg for dem, eller at de er blitt sittende fast i et spor som de ikke trives i, sier Ølberg.

– De fleste får en aha-opplevelse når de forstår at de må gå inn i seg selv fremfor å be venner og familie om råd, legger hun til.