Gode nettsider om utdanning

Utdanning er viktig og vi har alle gått på flere skoler i løpet av livet. Men utdanning er mer enn bare skoler, også universitet, kurs og coaching er en del av undervisningssektoren.

Og mye av undervisningen er nå nettbasert. Man bruker internett som en del av undervisningen, og man kan også ta grader, kurs og annen opplæring via nettet. Og det er også mange nettressurser for både lærere og elever der man kan forberede, øve og fordype seg i mange emner.

Nettkatalogen BedriftsGuiden.no har mange linker til gode nettsider innen utdanning i disse kategoriene:

BedriftsGuiden.no er først og fremst en bedriftskatalog så du vil finne et større utvalg av relevante linker omkring emnet utdanning i emnekatalogen Lenkeguiden.no.

Her er noen av de mest relevante emnene i Lenkeguiden.no:

Men om du ønsker kun norske nettsider og aller helst sortert etter fylker kan du finne det meste i søketjenesten Bedriftsbasen.no i bransjen undervisning og kurs.

Men det er selvsagt et enormt mangfold av nettsider innen undervisning internasjonalt, du vil finne en imponerende oversikt i den internasjonale nettkatalogen Three Link Directory i kategorien education and training.