Greta Thunberg mobiliserer norske tvitrere

Åtte måneder etter at Greta Thunberg startet klimastreiken får hun full drahjelp av norske twitterbrukere.

SEMrush har analysert twittermeldinger fra juni som omhandler Greta Thunberg, klimastreiken eller skolestreik for klimaet, og de viser at norske tvitrere er på lag med Thunberg.

Skolestreik for klimaet har nå nådd 71 land og mer enn 700 steder, og økningen fortsetter. For mange har 16 år gamle Greta Thunberg blitt selve symbolet på klimakampen, og med mer enn 726 000 følgere på Twitter er det sosiale mediet en viktig plattform for klimastreiken. I juni handlet over 2 400 norske twittermeldinger om Thunberg og skolestreik for klima.

En gjennomgang av meldingene viser at bortimot 90 prosent av twittermeldingene er positive eller nøytralt vinklet. SEMrush mener dette bare er starten.

– Twitter er et barometer på samfunnsengasjement og et vindu til definisjonsmakt. Når ressurssterke twitterbrukere med store nettverk løfter frem Thunberg og klimastreiken, er det et uttrykk for en voksende global klimakamp, sier Fernando Angulo, Head of International Partnerships i SEMrush.

Klimaskeptikerne arresteres
SEMrush finner at norske tvitrere ikke finner seg i at klimakampen latterliggjøres eller at det rakkes ned på Thunbergs engasjement. Meldingene viser at så fort klimakampen ikke tas alvorlig blir de satt på plass av de andre twitterbrukerne.

– Sosiale medier er med på å bryte ned barrierer – både geografiske og når det kommer til å nå ut med egne meninger. Ved å se på data fra blant annet Twitter kan vi se hva som engasjerer og opptar folk, sier Angulo, og fortsetter:

– Greta Thunberg har lagt et helt nytt fundament for politisk press gjennom den delen av opinionen som har mest humankapital og kulturell kapital.

Makta er på twitter
Twitterbrukerne har både definisjonsmakt og reell makt, og deres engasjement kan legge massivt press på både politikere, bedrifter og enkeltpersoner.

Medias oppslag om farlig høye temperaturer i Europa og fjorårets tørkesommer i Norge er med på å styrke trenden ytterligere. Gretha Thunberg har fått de mest ressurssterke til å lytte og engasjere seg.