Hva er kapital?

Hva ordet kapital betyr for noe bør være enkelt å forklare. Ordet kapital brukes ofte i offentlig ordskifte, men ofte mangler en forklaring eller sammenhengen i konteksten ordet kapital brukes. Det forventes at man er bekjent med begrepet. Men ordet kapital har flere betydninger og forklaringer.

Kapital er et økonomisk begrep som kan ha flere betydninger. I økonomisk sammenheng brukes begrepet kapital om noe som investeres, enten bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk eller privatøkonomisk.

Enkelte skiller mellom realkapital (produksjonskapital og forbrukskapital) og finanskapital (fordringer og gjeld). Den enkle forklaringen om at kapital bare betyr penger er altså ikke helt korrekt.

Men ordet kapital brukes mest i sammenheng med økonomiske investeringer. Det gjelder investeringer både for bedrifter og private. Trenger du penger for en investering? Sjekk denne siden for å låne kapital til dine investeringer.

Din lånesøknad vurderes av flere lånegivere og det beste lånetilbudet sendes automatisk til deg. Det er ingen forpliktelser med å sende en søknad. Tjenesten er gratis.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.