Hver fjerde utsatt for digital svindel

I en fersk undersøkelse svarer over en million nordmenn at de har vært utsatt for digital svindel eller identitetstyveri. De yngre er mest utsatt.

Johannes Vallesverd er seniorrådgiver i Nkom og leder av en ny nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel. Han mener tallene er alarmerende.  

 – Det er veldig alvorlig at så mange rapporterer å ha blitt utsatt for digital svindel eller id-tyveri. Vi vet at det er veldig belastende for den enkelte, men det er også alvorlig for samfunnet som helhet.  

 Politiets innbyggerundersøkelse fra 2022 viste at identitetstyveri og bedrageri på internett er blant de hendelsene som norske borgere er mest bekymret for å bli rammet av. Det er gjerne godt organiserte kriminelle som utfører svindelen, og økt bruk av kunstig intelligens vil gjøre det enda vanskeligere å avsløre. 

– Det er avgjørende at myndigheter og andre jobber på tvers av sektorer nasjonalt og internasjonalt i sitt antisvindel-arbeid. Manglende tillit til digitale tjenester vil kunne gjøre digitaliseringen av samfunnet vanskeligere, samtidig som det også gjør noe med hvor mye vi stoler på andre mennesker, sier Vallesverd.

Undersøkelsen utført av Ipsos for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser også at nær 50 prosent flere menn enn kvinner rapporterer å ha blitt utsatt for svindel eller id-tyveri. Av de spurte i aldersgruppen 18–29 år rapporterer hele 32 prosent det samme, mens tallet i aldersgruppen 40–59 år er på 20 prosent. 

De høye tallene understøttes også NorSIS sin undersøkelse om Nordmenn og digital sikkerhetskultur hvor 26,6 %, av respondentene opplyser å ha opplevd å tape penger som følge av en svindel på nettet.