IKT-studieplasser: – Kompetansekrisen vil gjøre at vi blir digitalt frakjørt

– Skarve 100 nye IKT-studieplasser utgjør knapt en dråpe i havet. Kompetansekrisen vil gjøre at vi blir digitalt frakjørt, sier Trond Markussen, president i NITO, om regjeringens forslag til statsbudsjett.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 har de foreslått å øke antall IKT-studieplasser med 100. NITO, Norges største fagforening for ingeniører og teknologer, mener det må på plass minst 1.700 nye plasser neste år hvis man skal ha mulighet til å nå målene i årene framover.

– Norsk arbeidsliv har behov for minst 40.000 flere arbeidstakere med IKT-utdanning fram mot 2030. Det haster derfor å øke kapasiteten, sier Markussen.

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at den ville trappe opp tallet på nye studieplasser i områder med stort kompetansebehov, som realfag og IKT. I fjor valgte regjeringen å fjerne 1.500 IKT-studieplasser. NITO-presidenten advarer om kompetansekrisen Norge står overfor.

– Den varslede kompetansekrisen blir større for hver dag som går uten nye umiddelbare tiltak. Vi inviterer regjeringen til å bli med på et krafttak for digitalisering. I verste fall blir vi stående igjen uten kompetanse på et svært viktig område, sier Markussen.