Julehandel: Nettsvindel øker

Samtidig som forbrukere forbereder seg på uslåelige tilbud og butikker og fintech-selskaper forbereder seg på rekordsalg, er omfanget av svindel knyttet til betaling større enn noen gang. Markedsdata viser en bekymringsfull økning i ulike former for betalingssvindel. Dette utgjør en betydelig utfordring for sikkerheten i finansielle transaksjoner i julehandelen, som typisk starter med velkjente Black Friday. 

Nå som digitale betalinger og netthandel er en naturlig del av forbrukernes hverdag, prøver cyberkriminelle i økende grad å utnytte sårbarheter i betalingssystemene. Ettersom truslene øker, blir det viktigere å forstå betalingssvindel, spesielt på de travleste handledagene i året. Signicat, ledende innen digitale identitetsløsninger i Europa, gir innsikt i betalingssvindelens nåværende tilstand og belyser teknologiske innovasjoner som motvirker svindel. I takt med at Black Friday nærmer seg, øker nødvendigheten av strengere overvåking og proaktive tiltak for å sikre trygge betalingstransaksjoner. 

Betalingssvindel rammer både kunder og bedrifter hardt, og skaper en rekke utfordringer i det finansielle økosystemet. For kunder betyr svindel en trussel mot deres økonomi og tillit til digitale betalingssystemer. Tyveri av kredittkortinformasjon eller uautoriserte transaksjoner kan føre til økonomisk tap, identitetstyveri og en følelse av usikkerhet. Dessuten medfører tiden og anstrengelsen som kreves for å rette opp i svindelaktiviteter, ofte stor ulempe og belastning. 

Ifølge data fra Juniper Research i 2020, var det forventet at tap på grunn av svindel i detaljhandelen ville overstige 188 milliarder euro (206 milliarder dollar) mellom 2021 og 2025, med netthandel som hovedårsak til svindelen. En ny rapport fra samme firma viser at de estimerte tapene knyttet til svindel mellom 2023 og 2028 beløper seg til 330 milliarder euro (362 milliarder dollar), med mer enn 34 milliarder euro i 2023 og 83 milliarder euro i 2028. 

– Økende svindel gir store utfordring for bedrifter å sørge for sikkerhet og overholdelse av regler i alle ledd. Dette gjelder for eksempel betalingstransaksjoner i mange virksomheter, inkludert finanssektoren, fintech, digitale markedsplasser og detaljister. I travle handletider som Black Friday og julehøytiden øker antallet transaksjoner kraftig, noe som også øker alvoret av eventuelle angrep på forbrukere og bedrifter i denne perioden, sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

– Vi ser at våre kunder, spesielt innenfor ‘Kjøp nå, betal senere’ (BNPL) og betalingsselskaper, ikke lenger bare fokuserer på etterlevelse av lover og regler, men stadig søker å øke sikkerhetsnivået i betalingstransaksjoner for å bygge tillit, fortsetter Hattel. 

Bedrifter møter mange utfordringer når betalingssvindel først inntreffer. Utover de direkte økonomiske tapene som følger med å kompensere berørte kunder og etterforske svindeltilfeller, må virksomheter også håndtere skader på sitt omdømme. Betalingssvindel kan svekke kundenes tillit, noe som potensielt kan skade selskapets merkevare og kundelojalitet. Dessuten må bedrifter investere betydelige ressurser i å implementere og kontinuerlig oppgradere sikkerhetstiltak, noe som krever ressurser som ellers kunne blitt brukt på innovasjon og vekst. 

Det er ikke overraskende at konsulentfirmaer over hele verden anbefaler å ta i bruk svindelforebyggende teknologi basert på maskinlæring eller kunstig intelligens. Disse teknologiene er vanskelige å manipulere og kan effektivt bekjempe f.eks. phishing ved å oppdage svindelmønstre. 

Signicat understreker viktigheten av å modernisere og sikre visse prosesser med ny teknologi og løsninger som svindlere ikke kan kontrollere, som for eksempel to-faktorautentisering ved hjelp av ansiktsbiometri. 

– Mange selskaper i finanssektoren benytter utdaterte systemer eller passordbaserte autentiseringsløsninger for å beskytte sine kunder. Hos Signicat tror vi at fremtiden i stor grad vil være uten passord, og at autentisering ved hjelp av ansiktsbiometri eller elektroniske ID-er, som er mye vanskeligere for svindlere å kompromittere, vil bli stadig mer brukt, legger Hattel til. På samme måte påpeker Signicat viktigheten av å utdanne og informere sluttbrukerne om angrepene de kan utsettes for og hvordan man oppdager dem. 

– Betaling er en av de viktigste områdene i EU sin European Digital Identity Wallet-initiativ, der fire storskala pilotprosjekter kjøres for å vise frem mulighetene. Når den er på plass, vil den EU Wallet vil utvilsomt være nøkkelen til å bekjempe svindel på europeisk nivå. Identitetsverifikasjonsteknologien som lommebøkene vil være basert på gir uovertruffen sikkerhet for både sluttbrukere og selskapene som bruker de, sier Jon Ølnes, Tribe Lead og Thought Leader i Signicat.

Nettbasert identitetsverifisering under en transaksjon kan ta flere former. Verifiseringen kan innebære et vedvarende sikkerhetsnivå, som tilbys av ulike statlige identifikasjonssystemer, samt umiddelbar verifisering ved bruk av identifikasjonsnettverk og tjenester basert på dataorkestrering. Systemer som e-lommebøker kan også tilby verifiserte attestasjoner som kan benyttes for å sikkert fastslå en brukers identitet, konkluderer Juniper Research i sin rapport ‘Bekjempelse av Online Betalingssvindel’. 

Digitale identitetsløsninger spiller en nøkkelrolle i kampen mot svindel. Forrester Consulting har nylig utført en studie om den totale økonomiske effekten (TEI) av Signicat, og funnene viser at Signicats løsninger reduserer svindelkostnader med 75% ved å senke svindelraten. Dette gir grunn for stor optimisme i markedet og bekrefter viktigheten av å implementere teknologiske løsninger som oppfyller både lokale og internasjonale regulatoriske standarder.