Massivt reklametrykk mot barn og unge i sosiale medier

Ni av ti 9–18-åringer og nær halvparten av 9-åringene er på sosiale medier, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Mange følger såkalte influensere, og nå er innholdet i over 800 innlegg fra de 22 mest populære influenserne blant barn og unge kartlagt nærmere.

De unge eksponeres for vold, alkohol, tobakk og kropp

Nesten halvparten av de analyserte innleggene inneholder reklame, og i nesten to av ti innlegg er ikke reklamen merket, viser analysen. I tre av ti innlegg eksponeres barn og unge for innhold som er relatert til vold, alkohol, tobakk eller kropp. Mens ett av tre innlegg fra de mest populære influenserne blant unge jenter er relatert til tobakk, alkohol, kropp eller seksuelt innhold, inneholder ett av fire innlegg rettet mot gutter animert vold, innhold om alkohol eller lettkledde kropper.

– Mye av dette er innhold som kan bidra både til kroppspress og avhengighet. Barn og unge er i en sårbar alder, der mange er usikre på seg selv. Dermed lar de seg også lettere påvirke, kanskje særlig av influensere som de identifiserer seg med, sier Velsand.

At barn og unge får mye reklame på nett, dokumenteres også i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Nesten to av tre 13–18-åringer svarte at de har fått reklame for skjønnhetsprodukter, og over halvparten har fått reklame for produkter som skal gi vektreduksjon eller større muskler. Mer enn seks av ti har fått reklame for pengespill.

Utenlandske influensere har flest innlegg med skjult reklame

I Norge skal all reklame merkes tydelig. Kartleggingen viser at norske influensere i all hovedsak merker sponsede innlegg som reklame, mens utenlandske influensere ikke er like flinke. De fleste innleggene med skjult reklame kommer fra influensere utenfor Norge. Utenlandske aktører må også forholde seg til norske regler dersom markedsføringen er rettet mot nordmenn. Utfordringen er at det ofte er vanskelig å kunne fastslå at utenlandske influensere retter seg spesielt mot norske forbrukere, og om de ikke gjør det, er de heller ikke omfattet av den norske markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet har tilsynsansvar for sosiale medier og har jevnlige tilsynsaksjoner. I 2022 ble det avdekket 63 brudd på markedsføringsloven, i tillegg til mistanke om lovbrudd i 30 tilfeller.

Mange barn og unge synes selv de får for mye reklame

Sju av ti barn og unge som bruker sosiale medier, synes de får for mye reklame, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

– Dette er noe både annonsører og influensere bør ta på alvor. Ikke minst er det viktig at kommersielt innhold merkes, slik at det blir tydelig for barn og unge hva som er reklame, sier Velsand. Medietilsynet er også opptatt av at barn og unge må lære mer om hvordan de skal håndtere det kommersielle presset de eksponeres for, og viser til Reklameskolen fra Forbrukertilsynet som eksempel på et godt læringsopplegg.

– Nye EU-regler kommer også til å styrke forbrukervernet til barn og unge, sier Velsand.