Nå kan du ta fotokurs på nett!

Fotoskolen Bilder Nordic lanserer nytt nettkurs i høst; gjennom en intensivt og komplett innføring i fotografi over ett år deltid kan du tilegne deg de viktigste ferdighetene som trengs for å starte som fotograf i dag, uten å måtte flytte eller gå ut av arbeid.

Nettkurset er en videreføring av skolens populære Grunnutdanning i Fotografi, som har holdt på i ti år. Med en nettbasert fotoutdanning får du muligheten til å kunne videreutdanne deg uten å måtte gå ut av en eventuell jobbsituasjon, eller måtte flytte på grunn av skolens beliggenhet. Kurset er praktisk of yrkesrettet, og målet er å utruste fotografen med verktøyene som trengs for å kunne arbeide som fotograf i dag.

Lærerstaben i kurset er alle yrkesaktive fotografer eller andre aktører fra fagfeltet. Kurset er praktisk og fleksibelt, og tar deg med gjennom fotografens tekniske verktøy og ulike fotografiske sjangre, i tillegg til god opplæring i den visuelle kommunikasjonen som driver dagens samfunn.

I tillegg til nettundervisning, har studentene fem samlingshelger ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo i løpet av studieåret, der de får en innføring i kamerateknikk, lyssetting, historiefortelling og bransjeforberedende emner. Målet med kurset er å gi studentene et profesjonelt forhold til yrket og bransjen. Etter fullført kurs vil studenten kunne arbeide med fotografi, enten selvstendig eller som en del av et annet yrke, som fotoassistent eller medarbeider hos etablerte fotografer, eller som et utgangspunkt for videre utvikling i fotografi.

Bilder Nordic har i løpet av de siste ti årene markert seg som en betydelig aktør i det norske fotomiljøet med flere ulike fotoutdanninger, og mer enn 40 profesjonelle fotografer og bransjeaktører involvert i studiene. I 2019 utvidet Bilder Nordic studieporteføljen sin til å omfatte utdanninger innen innholdsproduksjon, film, mediedesign og 3D-design & animasjon. I tillegg arrangeres det ulike workshops og foredrag med internasjonale gjester ved skolen.