Nettspill ikke bare for barn

Selv om det første man tenker på når man tenker på gaming og online spilling ofte er tenåringsgutter som sitter på gutterommet og spiller, er det ikke nødvendigvis bare barn og ungdom som spiller data- og videospill.

Det fins også flere spill som retter seg mot et eldre publikum som for eksempel nettcasinoer som tilbyr livecasino.

Online spilling som verktøy for læring
Selv om spill kan være en god form for underholdning kan det også bidra til læring og virke stimulerende på flere måter. Man kan for eksempel ta e-sport som eksempel, hvor man samtidig som man underholdes også bruker og forbedrer både språkevner og reaksjonsevner. Gjennom å spille vil man enklere kunne lære ting underveis, gjennom at man ikke mister motivasjonen like lett som om man for eksempel skulle lest eller på andre måter jobbet seg mot å lære det samme.

Utvikling og læring av språk er blant annet langt lettere dersom man kan bruke språket i en praktisk sammenheng og til å kommunisere med andre mennesker på. Det er selvsagt viktig at man også bruker språket i flere sammenhenger, men i spillsammenheng kan man både utvikle språket gjennom å snakke, høre, lese og skrive det samtidig. Ungdommene er generelt sett bedre i engelsk enn mange av sine foreldre, og voksne kan derfor også dra mye nytte av å lære språk gjennom å bruke det i spill.

Spilling for å være sosial
Det er ikke bare barn og unge som kan føle seg utenfor i samfunnet eller som føler de ikke har personer og omgås på fritiden.

Dette kan likeså godt være tilfellet blant voksne, og sosiale spill hvor du kan kommunisere med andre kan derfor gi like mange fordeler til voksne spillere som det kan være positivt for barn.

Alder ikke en begrensende faktor
Selv om man blir eldre betyr ikke dette heller nødvendigvis at man mister interessene man hadde som ung. Mange synes det er morsomt å spille dataspill for underholdningens skyld og dette er ikke noe man behøver å vokse av seg selv om man blir eldre. De fleste dataspill har også innhold som er voksent nok til at det ikke er tilpasset en viss aldersgruppe, og det som er avgjørende for om man liker et spill eller ikke er som oftest interesse fremfor alder.

Mange av spillene markedsføres heller ikke spesifikt for barn, men de retter seg til spillere uavhengig av demografiske faktorer som kjønn, kultur, alder eller nasjonalitet. Det er derfor ikke overraskende at mange av spillene som er populære blant ungdommer kan være like populære, eller mer populære blant voksne som deler samme interesser. Undersøkelser har også vist at blant populasjonen av gamere er det faktisk en høyere andel voksne spillere enn det er barn og ungdommer.

Når man spiller online trenger man ikke å bekymre seg for ting som også mange voksne kan slite med, enten dette er mentale utfordringer eller fysiske begrensninger som kan gjøre det vanskelig å delta på ting.