Norge skal lede global kamp mot digital svindel

Myndighetene ba i januar mobilselskapene skjerpe tiltakene og gjøre mer for å stoppe digitale svindelforsøk. Det har gitt resultater, og i forrige måned ble 10 millioner svindelanrop fra utlandet avslørt. Nå vil andre land lære av Norge.

Nkom og Økokrim etablerte i fjor høst en nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel. Gruppen består av eksperter fra ulike myndigheter og bransje, og ledes av Nkom. Samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter i Norge har vekket internasjonal oppmerksomhet, og norske myndigheter skal nå lede en global ekspertgruppe hvor 21 land deltar. Hensikten er å avdekke sårbarheter og foreslå tiltak for å redusere svindeltrafikk over landegrensene.

Tillit til digitale tjenester er avgjørende

Et av tiltakene som har blitt iverksatt er forbedringer i systemene som oppdager og stopper «spoofede» anrop fra utlandet med norske mobilnummer. Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer som kan vekke mer tillit enn et utenlandsk nummer.

I forrige måned ble 10 millioner anrop avslørt som svindel, og hindret sannsynligvis mange nordmenn for å bli utsatt for svindelforsøk.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung sier det er viktig at folk har tillit til digitale tjenester.

– Vi skal bygge Norge på nytt med digitalisering og da er vi avhengige av at folk har tillit til digitale tjenester. Vi må alle være trygge på at de digitale løsningene fungerer, er sikre og gjør livene våre bedre. Derfor setter vi inn tiltak når noe kan utfordre denne tilliten, som svindelforsøk over telefon. Nå foreslår vi å styrke retten til å sperre tilgang til nummer eller tjenester som driver med svindel, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

SJEKK OGSÅ:  4 av 10 nordmenn bruker skjerm daglig mens de spiser

Koster nær en milliard kroner

Hvert år taper samfunnet store summer som følge av digital svindel. Tall fra Finanstilsynet viser at enkeltpersoner og selskaper hadde et tap på 928 millioner kroner i fjor. Til sammenligning var tallet 614 millioner kroner året før.

– Anti-svindelarbeidet må skje på tvers av landegrensene når mange digitale tjenester er koblet mot verden. Det er forskjell på hvor langt de ulike landene har kommet i sitt anti-svindelarbeid, men gjennom det internasjonale arbeidet vil vi nå få større oversikt over hele verdikjeden. Det vil bidra til at aktørene på sikt vil kunne sperre samtaler og SMS nærmere opprinnelseslandet, sier fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure.

Sprer seg til WhatsApp og Messenger

Den digitale svindelen skjer både på nett og på mobil. Tiltakene som er gjennomført har gitt resultater, og gjør at de kriminelle nettverkene ser etter andre måter å svindle oss på.

SJEKK OGSÅ:  Finn laveste lånerente online!

– Det at så mange samtaler stoppes forteller oss at Norge er i ferd med å etablere effektive digitale skjold mot «spoofing» av norske telefonnummer. På samme tid vitner tallene om at svindeltrykket mot Norge er enormt høyt. Vi ser at svindelen også flytter seg noe fra tale og SMS til tjenester på internett, som for eksempel via Snapchat, WhatsApp og Messenger. Typiske sosiale medier mange av oss bruker, sier Velure.

Han fortsetter:

– Svindlerne bruker ny teknologi og bytter strategier og kanaler hele tiden. Ingen myndighet eller bransje kan løse problemet alene. Selv om blokkeringsresultatene nå er gode, vet vi at det vil dukke opp nye utfordringer. Den tverrfaglige innsatsen i ekspertgruppen og i det globale myndighetssamarbeidet blir derfor viktig også fremover.

Disse landene er med

Det globale arbeidet mot svindel har fått navnet GIRAF (Global Informal Regulatory Antifraud Forum).

Så langt deltar Norge, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Danmark, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Deltakelse er under vurdering av amerikanske, kanadiske og brasilianske ekommyndigheter.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.