Noroff med bachelor i cybersikkerhet

Noroff er først ute med bachelor som dekker kritisk behov i arbeidsmarkedet. Noroff Høyskole har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra næringslivet etter lanseringen av det nye studiet Digital Assurance and Security Management.

Digital Assurance and Security Management har allerede utmerket seg som et av de mest populære bachelorstudiene til august-oppstarten på Noroff. Dette er ikke uten grunn, Noroff Høyskole er nemlig først ute med å tilby en bachelorgrad som fokuserer spesifikt på denne kompetansen, som er spådd å være en av de raskest voksende jobbsektorene over hele verden.

Studiet er tilgjengelig via Nettstudier og Online PLUS Oslo og Bergen. Det er ingen særskilte opptakskrav i matematikk for denne bacheloren.

Jobber strategisk med sikkerhet

Associate Professor, Piet Delport, har gir et nærmere innblikk i den nye og unike bachelorgraden. Han forteller at de som har fullført graden jobber strategisk med sikkerhet, uten å berøre den veldig tekniske delen av det. I stedet prøver de å forstå hvordan et selskap bruker informasjon, hvor verdifull den er, og hvor sårbar den er.

Målet deres er å gi råd om hvordan selskapet best mulig kan beskytte denne informasjonen. De fokuserer derfor på informasjonens verdi og risikoene rundt den.

– En typisk dag i denne rollen innebærer å hjelpe selskaper med å forstå hvorfor sikkerhet er viktig. Du vil også veilede dem i hva de bør gjøre for å overholde lovgivningen og oppnå en god sikkerhetsstilling. I tillegg vil du kunne teste og måle om tiltakene de har satt i verk er tilstrekkelige. Du vil bidra med strategisk tenkning uten å gå inn på de tekniske detaljene, sier Dr. Piet Delport.

SJEKK OGSÅ:  Derfor er CTA-er viktig i online markedsføring

Etter å ha fullført studiet vil man blant annet kunne jobbe som Cyber risk manager, sikkerhetsspesialist, internrevisor, informasjonssikkerhetsleder, personvern- og samsvarsoffiserer.

Forretningsorientert personer med interesse for IT-sikkerhet

Noroff tilbyr flere bachelorgrader innen IT-sikkerhet, men disse fokuserer mer på den tekniske delen av fagfeltet. Digital Assurance and Security Management, derimot, handler om ledelse og overholdelse av sikkerhet, samt å sørge for at sikkerhetskontrollene blir brukt riktig og kostnadseffektivt. Personer som studerer dette, har en typisk «forretnings-mentalitet».

– Du må kunne kommunisere med mennesker på alle nivåer, fra teknisk personale til toppledelsen. Ofte vil du være personen som oversetter det tekniske språket til ledelsen, og ledelsens språk til teknisk personale. Sterke visuelle og skriftlige kommunikasjonsevner er avgjørende, i tillegg til å være metodisk og detaljorientert. Man bør være en forretningsorientert person med evne til å se det store bildet, forklarer Piet.

Utviklet i samarbeid med bransjen

Direktør ved Noroff Høyskole, Anita Karlsen, forteller at de valgte å lansere det nye studiet på grunn av den økende betydningen av digital sikkerhet og sikkerhetsstyring i dagens samfunn.

– Med stadig flere virksomheter som digitaliseres og etterlevelsen av Sikkerhetsloven, er behovet for eksperter innen digital sikkerhet kritisk. Vi ønsket å tilby en utdanning som kombinerer kunnskap med praktiske ferdigheter for å møte de utfordringene som følger med den digitale utviklingen.

Anita tror at det er flere grunner til at den nye bachelorgraden har blitt så populær.

– For det første er det en økende bevissthet blant studenter om viktigheten av digital sikkerhet og de karrieremulighetene som finnes innen dette feltet. For det andre tilbyr vi moderne undervisning og samfunnsrelevant pensum som er utviklet i samarbeid med Deloitte Norge og PwC Norge. Dette gjør at de som går ut med en bachelorgrad fra oss vil være godt rustet for arbeidslivet.

SJEKK OGSÅ:  Ny Shopify og BCG analyse: E-handel større og viktigere

Gode tilbakemeldinger etter lansering

Anita forklarer at Noroff har et godt rykte og er kjent for å levere kvalitetsutdanning. De har mottatt svært gode tilbakemeldinger etter lanseringen av den nye bachelorgraden, fra både regionalt og nasjonalt næringsliv, samt internasjonale nettverk.

– De ser på vårt studieprogram som en viktig kilde til fremtidige talenter som kan hjelpe dem med å sikre deres digitale verdier. Samarbeidspartnere og bransjeeksperter er involvert i utviklingen av utdanningen, noe som bidrar til å sikre sterk relevans og kvalitet.

Høyskole-direktøren mener at programmet vil spille en sentral rolle i å dekke behovet for kompetanse innen digital sikkerhet og sikkerhetsstyring. Studentene vil være godt forberedt på å møte de komplekse utfordringene som dagens digitale landskap presenterer, sier Anita Karlsen.

– Ved å fokusere på praktiske prosjekter og samarbeid med industrien, sikrer vi at studentene får erfaringer som gjør dem attraktive for arbeidsgivere. På sikt vil dette bidra til å styrke den generelle sikkerheten i digitale systemer både nasjonalt og internasjonalt, forklarer hun.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.