Ny forskning: Overraskende funn om influensere

Influensere med svært mange følgere, er mer eksplisitt i hvordan de markedsfører reklame på sine instagramkontoer sammenlignet med influensere med færre følgere.

En nylig studie utført av forskere ved Høyskolen Kristiania, ser på hvordan ulike kategorier av influensere på Instagram presenterer kommersielle produkter og tjenester. Forskningen, ledet av Mathilde Hogsnes sammen med kollegene Tor-Morten Grønli og Kjeld Hansen, gir innsikt i hvordan kommersielt innhold integreres i personlige innlegg, avhengig av influenserens antall følgere.

Studien analyserte 3,278 innlegg fra 33 forskjellige influensere i Skandinavia og kategoriserte dem i fire grupper, basert på antallet følgere:
Mikro-influensre: Mellom 1.000 og 10.000 følgere
Influensere: Mellom 10.000 og 500000 følgere
Makro-influensere: Mellom 500.000 og 1 million følgere
Mega-influensere: Over 1 million følgere

Utydelig skille mellom anbefaling og betalt innhold

Funnene viser noen betydelige forskjeller i hvordan disse gruppene formidler kommersielt innhold.

Mathilde Hogsnes, stipendiat og førsteforfatter av studien, forklarer:

– Resultatene viser at alle kategoriene har en personlig fremstilling av det kommersielle innholdet. Men, mikro-influensere og vanlige influensere poster flere kommersielle innlegg enn influensere med mange følgere. De integrerer produkter og tjenester på en subtil måte i sine Instagram-poster. Dette står i kontrast til makro- og mega-influensere som har færre kommersielle innlegg og som ofte benytter mer direkte fremtoning.

Studien fremhever også problemet med denne mer subtile praksisen blant mikro-influensere og vanlige influensere:

– Det er viktig å kunne skille mellom en genuin anbefaling av et produkt og betalt innhold. Når dette skillet blir utydelig, fratas vi muligheten til å ta informerte og kritiske forbruksvalg. Dette skillet er vanskeligere å oppdage blant influenserne med færre følgere, sier Hogsnes.