Ny undersøkelse: 1 av 3 unge bryr seg ikke om de strømmer ulovlig

Ferske tall viser at nordmenns holdninger til ulovlige strømme- og IPTV-tjenester gir grunn til bekymring. – Det må åpenbart en holdningsendring til, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Undersøkelsen er gjennomført på vegne av Velgekte (myndighetsnettverket mot inngrep i immaterialrettigheter) som blant annet drives av Patentstyret og Kultur- og likestillingsdepartementet.

I undersøkelsen kommer det fram at 31,8 prosent av respondentene under 30 år ikke bryr seg om tjenestene de strømmer innhold fra er lovlig eller ikke. Totalt for befolkningen er tallet 17,6 prosent.

– Det er bekymringsfullt at så mange synes det er greit å ty til ulovlig strømming. Slike tjenester er med på å ødelegge økonomien til alle som er lever av å lage kreativt innhold, ikke minst fagfolk og kunstnere, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

SJEKK OGSÅ:  Langt flere foretrekker å netthandle fra mobilen

– Dårligere tilbud

72 prosent av alle respondentene er enige i at kreative yrker skades ved å bruke innhold fra ulovlige tjenester. Likevel viser undersøkelsen at 29,4 prosent synes det er greit å benytte seg av ulovlige tjenester for å spare penger. Av respondentene under 30 år synes hele 46,4 prosent at dette er greit.

Når så mange velger å ikke betale for strømming, vil det etter hvert føre til at kunstnere og andre rettighetshavere ikke får godt nok betalt for sin innsats. Mindre penger i kunstnerøkonomien vil kunne føre til at det skapes mindre kunst og kultur.

– Til syvende og sist er det vi som ser og hører på som kan ende opp med et dårligere tilbud. Det må åpenbart en holdningsendring til, sier Jaffery.

Lav kunnskap om konsekvenser

Tallene viser at mange nordmenn ikke har et bevisst forhold til hva det innebærer å benytte seg av ulovlige strømme- og IPTV-tjenester. Hele 24,4 prosent sier seg helt eller delvis enig i at de ikke har tenkt over konsekvensene av å bruke ulovlige tjenester.

SJEKK OGSÅ:  Spennende spill på mobilen

– Vi vet at det er organiserte kriminelle som står bak piratkopiering, både når det gjelder ulovlig strømming eller nedlasting, og produksjon av fysiske varer, sier prosjektleder i Velgekte og seniorrådgiver i Patentstyret, Trine Hvammen-Nicholson, og fortsetter:

– Det er viktig for oss at forbrukerne vet om dette, slik at de kan ta bevisste valg.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.