Nye lovkrav om webdesign: Nettbutikker uforberedt

Konsulentfirmaet Useit gjennomførte nylig en undersøkelse av Norges 20 største e-handelsnettsider, og resultatene tyder på at bransjen ser ut til å være stort sett uforberedt på det som kommer. På sikt kan norske e-handelsbedrifter risikere mange millioner i dagbøter på grunn av manglende universell utforming.

Siden 2014 har Norge hatt en lov som krever universell utforming av IKT-løsninger for alle virksomheter, dvs. både privat og offentlig sektor.

EU har jobbet målrettet i flere tiår for å stramme inn kravene til universell utforming. I 2021 ble det innført utvidet lovverk for offentlig sektor, som inkluderte nye krav i tråd med EUs Webtilgjengelighetsdirektiv (WAD). I 2025 skal Norge vedta et nytt EU-direktiv, Tilgjengelighetsdirektivet (EAA), hvor flere krav skjerpes til private virksomheter som blant annet leverer e-bøker, banktjenester og e-handelstjenester. Dette markerer en betydelig forpliktelse for næringslivet, og det er avgjørende at aktører innen e-handel tar nødvendige skritt for å oppfylle det kommende lovverket og unngå potensielle konsekvenser.

For samfunnet er det åpne muligheter for store gevinster når innbyggerne kan delta fullt ut i det digitale samfunnet. Dette inkluderer arbeidsmuligheter, skatteinntekter, bedre mental helse og lavere sosiale kostnader knyttet til ekskludering. Skapelsen av et tilgjengelig samfunn er ikke bare en økonomisk nødvendighet, men det handler også om å bygge et inkluderende samfunn der alle borgere kan delta på like vilkår – noe Norge har forpliktet seg til å realisere ved å signere FNs mål for bærekraftig utvikling.

Det er klart at tjenester som er universell utforming stimulerer økt salg, men jo lengre tid det har gått – jo tydeligere har det blitt at det kreves obligatorisk lovverk med sanksjoner for å møte behovene til de mest sårbare brukerne.

For å finne ut hvordan e-handel er i dag, har Useit analysert 20 av de største norske e-handelsnettsidene. Resultatet er bemerkelsesverdig og sender et kraftig signal: Ingen av sidene klarte å bestå mer enn halvparten av testene!


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.