Nyhet: Forordningen for digitale tjenester (DSA)

Et nytt europeisk regelverk iverksettes nå for å sørge for mer demokratisk kontroll over sosiale medier og andre internett-tjenester. Fra 17. februar håndheves DSA i EU, mens det foreløpig ikke er avklart når regelverket blir en del av norsk lov.

DSA ansvarliggjør sosiale medier og andre internettjenester for innholdet som formidles på plattformene.  

– Mangelen på demokratisk kontroll har gitt plattformene stor makt over både hva slags innhold som publiseres, og hva som blir fjernet. Med DSA blir brukernes rettigheter bedre ivaretatt og de samfunnsmessige risikoene reduseres. Det er på tide at vi får slike reguleringer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Dette er hovedpunktene i DSA: 

  • Forbud mot adferdsbasert, eller målrettet, markedsføring mot mindreårige.  
  • Forbud mot manipulerende design, som betyr at tilbyderne ikke har lov til å manipulere brukerne til å gjøre valg i strid med egne interesser. 
  • De største internettplattformene pålegges å gjøre risikovurderinger for spredning av ulovlig innhold og for grunnleggende rettigheter som personvern og ytringsfrihet, herunder informasjonsfrihet og pressefrihet.  
  • Aktørene skal også gjøre risikovurderinger knyttet til valgmanipulasjon, uønsket påvirkning av den offentlige samtalen og av brukernes fysiske og psykiske helse.  
  • Det legges særlig vekt på å beskytte barn og unge mot skadelig innhold og å forebygge at barn utvikler avhengighet. 
  • Norske myndigheter kan pålegge internettplattformer å fjerne innhold som er ulovlig etter norsk lov. Det er etablert prosedyrer for å sikre at statlige inngrep balanseres mot brukernes ytringsfrihet. 

Medietilsynet ønsker koordinatorrolle

Det er foreløpig ikke klart når det nye EU-regelverket blir en del av norsk lov, og det er heller ikke bestemt hvordan oppfølgingen av DSA skal organiseres i Norge. Regjeringen skal utnevne en norsk koordinator for digitale tjenester, som får hovedansvaret for dokumentasjon og oppfølging av brudd på regelverket.  

– DSA handler i hovedsak om å redusere samfunnsmessige risikoer for desinformasjon, spredning av ulovlig innhold, negative effekter for barn og unge, og pressefriheten. Dette er områder som er tett knyttet opp mot Medietilsynets samfunnsoppdrag, og derfor er vi en naturlig kandidat til rollen som koordinator, sier Velsand. 

DSA trådte i kraft november 2022, og har vært håndhevet av Europakommisjonen siden august 2023. Fra 17. februar skal forordningen altså håndheves i alle EUs medlemsland. DSA kommer til å gjelde også i Norge etter at regelverket innlemmes i EØS-avtalen. 


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.