Rekordmange har tilgang til raskt internett

Aldri før har så mange hatt tilgang til raskt internett. Likevel gjenstår 85 000 husstander for å nå målet om 100 Mbit/s bredbåndshastighet til alle i Norge innen utgangen av 2025.

– Det er mulig å komme i mål, men det haster å komme med nye tiltak, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.

Dekningsundersøkelsen for 2023 viser at 2 422 000 hjem har tilgang til raskt internett. Det er 76 000 flere sammenlignet med tall fra dekningsundersøkelsen i fjor. Økningen er størst på bygdaHer økte dekningen med 10,7 prosentpoeng fra 71,5 prosent i 2022 til 82,2 prosent i år.

– Det er avgjørende at alle i Norge har internettilgang som gjør det mulig å ta i bruk digitale tjenester. I en tid hvor det blir færre i yrkesaktiv alder og flere som trenger støtte fra det offentlige, må vi lykkes med å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Første steg er å gi folk tilgang på raskt internett, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.  

Nasjonale tall fra dekningsundersøkelsen som Nkom legger frem i dag, viser at dekningen på 100 Mbit/s økte fra 93,6 prosent i 2022 til 96,6 prosent i 2023. Størst økning i dekningen er det på bygda, men også i tettbygde områder har det vært en positiv utvikling. Det er imidlertid variasjoner mellom fylkene. Oslo og Rogaland ligger best an, mens Innlandet og Nordland ligger et stykke bak mål.