Samler avisene i Finnmark

Amedia satser sterkt på Finnmark, og samler nå sine titler i Finnmark under felles ledelse.

Amedia har de siste årene satset tungt i Finnmark og gått inn som eiere i både Sør-Varanger Avis og Hammerfestingen. Fra før eide Norges største mediekonsern Finnmark Dagblad, Finnmarken, og Finnmarksposten.

Nå har styret i avisene ansatt Arne Reginiussen som daglig leder og ansvarlig redaktør for Amedias aviser i Finnmark. Reginiussen har de siste tre årene jobbet som direktør for nye medier i Amedia i Oslo.

– Vi er veldig glade for at vi nå har fått denne strukturen på plass i nær og konstruktiv dialog med lederne og de tillitsvalgte i hver avis. Vi har jobbet med et prosjekt over tid i tett samarbeid med  avisene i Finnmark, og er godt fornøyd med løsningen. Dette er en styrking av avisene, og vi gjør blant annet en kraftig satsing på nye formater, bruk av kunstig intelligens og debatt, sier Renate Slettli Nymo som er regiondirektør og styreleder i Amedia-avisene i Finnmark.

Reginiussen, som tidligere har vært daglig leder og ansvarlig redaktør i Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten, ser fram  til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg gleder meg veldig til å få lov å være med å sette retning for de flotte avisene våre i Finnmark. Dette er aviser som jeg kjenner svært godt og har et stort hjerte for. Etter å ha pendlet til Oslo i tre år, så blir det flott å få tilbringe mer tid i Norges flotteste fylke sammen med de utrolig flinke folkene i finnmarksavisene, sier han.

Rekruttering viktig fokus

– Vi har dessverre hatt utfordringer med lav bemanning, og skal nå gjøre en styrking av staben for å sikre at våre titler skal være de beste på dekning av sine lokalmiljøer også i tiden som kommer. Redaksjonene i Kirkenes, Vadsø og Hammerfest har spesielt behov for å forsterke bemanningen, sier han.

Det siste året har Reginiussen vært styreleder i Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten. Han gikk ut av styrene i mai da han bestemte seg for å søke på den nye redaktørstillingen, som har vært utlyst internt i Amedia-konsernet.

Som følge av endringen i lederstruktur, vil dagens ansvarlige redaktør i iFinnmark, Finnmark Dagblad, Finnmarksposten og Finnmarken, Stian Eliassen, gå over i stillingen som utviklingsredaktør. Frode Nielsen Børfjord i Sør-Varanger Avis blir politisk redaktør i Finnmark, etter enighet med de tillitsvalgte i avisene. Eliassen og Børfjord vil inngå i ledergruppen, som vil ha svært god geografisk spredning i fylket.

– I tillegg til Stian og Frodes nye roller, skal det på plass sterke lokale redaktører i hver enkelt tittel. Jobben med å lande kabalen vil ha sterkt fokus den nærmeste tiden, sier Reginiussen.

– Nye formater, kunstig intelligens og ikke minst fremtidens lesere stiller krav til at vi ligger i forkant av utviklingen, for å være aktuelle og relevante for vårt publikum. Denne kraftsamlingen av titlene gir rom for å sette inn dedikerte ressurser på utvikling, og det er helt nødvendig om vi skal være med også i fremtiden. Jeg har vært sentral i den digitale utviklingen av iFinnmark siden starten i 2015, og er svært motivert til å lede utviklingen for denne kraftsamlingen i årene som kommer, sier Stian Eliassen.

– Jobben som politisk redaktør for alle Amedias aviser i Finnmark er en posisjon jeg nå går til med sterk motivasjon og stor iver. Finnmark er et svært spennende fylke, med mange store utfordringer, ikke minst i forhold til Russland. Bak oss ligger en tid med Barentssamarbeid, Arktisk råd og det internasjonale rådet for havforskning, og ivaretakelsen av Norges interesser på fiskeriområdet. Nå er det en ny tid med både uvisshet, men også nye muligheter for fylket. Jeg skal følge utviklingen av Finnmark tett både lokalt og regionalt, og sette fokus på de viktige debattene for folk som bor og lever i alle deler av fylket, sier Frode Nielsen Børfjord.

Arne Reginiussen har i sin nåværende stilling i Amedia hatt ansvar for Amedias podkastsatsing og Amedias eierskap i Moderne Media gjennom styret der. Reginiussen vil fortsette sitt engasjement i Moderne Media.

Reginiussen tiltrer umiddelbart og vil fullt ut være på plass fra 1. august.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.