Schibsteds norske mediehus økte de digitale abonnement med 19 prosent i 2022

Årsregnskapene for Schibsteds norske mediehus er klare. Tallene viser at selskapene samlet økte sine totale digitale abonnementsinntekter med 19 prosent, sammenlignet med året før. Totalt endte årsresultatet på 59 millioner kroner.

– Samtidig som 2022 var et ekstraordinært nyhetsår, spesielt med utbruddet av krigen i Ukraina, så var det også et år som ble krevende finansielt hovedsakelig som følge av betydelig press på printøkonomien vår. Til tross for en rekke kostnadsreduserende tiltak så har de norske selskapene i News Media gjort en imponerende jobb med å utvikle seg og levere stor verdi til brukere, abonnenter og annonsører, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier (News Media).

Hun er særlig imponert over den sterke veksten i digitale abonnementsinntekter, til tross for at mange gjennom 2022 fikk en stadig trangere privatøkonomi. Samtlige av de store mediehusene kunne i fjor vise til tosifret prosentvis vekst i digitale abonnementsinntekter hver for seg, og samlet økte News Medias digitale abonnementsinntekter med 19 prosent.

– De digitale abonnementsinntektene vitner først og fremst om at det redaksjonelle innholdet vi tilbyr engasjerer og er viktig for folk, og kanskje særlig når verden rundt dem fremstår uforutsigbar og utrygg på flere måter, sier Tveitnes.

Videre fremhever hun at mediehusene i Schibsted har markert seg også denne våren med å ta hjem en rekke priser for journalistikken som ble produsert gjennom fjoråret. Aftenposten vant i april SKUP-prisen for “Barna Norge svikter”, mens VG fikk diplom for “PST-sjefens våpen”. Under medieprisene som ble delt ut i Bergen i mai tok Aftenposten med seg en rekke priser, blant annet “Årets mediehus” og “Årets nasjonale nyhetsnettsted”, mens Bergens Tidende ble “Årets lokale nyhetsnettsted”.

Mye har endret seg

Det samlede 2022-resultatet endte på 59 millioner kroner, en nedgang på 68 prosent. Tveitnes forklarer at hoveddriveren for tilbakegangen var den hardt pressede printøkonomien, med betydelige kostnadsøkninger, opplagsfall og et sviktende annonsemarked som følge av den usikre makroøkonomien. Hun berømmer likevel annonseorganisasjonen i News Media for å ha “jobbet som helter” og prestert godt særlig innenfor digitale annonseinntekter. 

I likhet med i 2021 fortsatte de digitale investeringene i News Media i 2022, i innhold, teknologi og produktutvikling, og ikke minst i podkast. 

– Vi er selvsagt ikke fornøyde med de finansielle resultatene i 2022. Dersom vi tar med i betraktningen de eksterne faktorene som spilte inn gjennom året samt at 2021 var et ekstraordinært år hva gjelder annonseinntekter, så synes jeg likevel vi landet greit på beina. Så skal jeg ikke legge skjul på at det er tøffe tider og at mye endret seg mellom 2021 og 2022, som gjør at vi nå har helt andre finansielle forutsetninger enn da vi offentliggjorde årsregnskapene for de norske selskapene for et år siden. Men det jobbes godt med å redusere kostnader løpende, slik at vi også skaffer oss rom til å gjøre viktige og smarte investeringer, sier Tveitnes.

– God vekst i de digitale inntektene

Under følger en gjennomgang av nøkkeltall for de norske mediehusene. Tveitnes presiserer at det er viktig å forstå hva som ligger bak tallene i selskapenes norske årsregnskap og driftsresultat, gitt at de inngår som en del av Schibsted-konsernet. 

– Dette blir litt teknisk, men som børsnotert konsern følger vi internasjonal regnskapsstandard. Det betyr at tallene vi rapporterer eksternt i forbindelse med kvartalspresentasjoner og årsrapport ikke har samme regnskapsspråk som når våre norske selskaper rapporterer i henhold til norske regnskapsregler, sier Tveitnes.

– Til tross for et krevende 2022 hadde VG god vekst i de digitale inntektene, drevet av vekst både i abonnements- og annonseinntekter digitalt. Dette fører til at de totale inntektene økte med i underkant av 10 prosent fra året før. Resultatfallet kommer av en hardt presset printøkonomi, dels drevet av fall i løssalget og dels av kostnadsøkninger som i stor grad er utløst av eksterne faktorer som høye papirpriser og økt inflasjon. Men VG jobber i likhet med andre deler av News Media godt med å redusere kostnadene sine, og det er igangsatt flere tiltak for å bedre lønnsomheten fremover, sier Tveitnes.

Videre berømmer hun VG for måten mediehuset markerte seg på både med dagsordensettende journalistikk og ved å være først og best på breaking news i 2022.

– Da de vant SKUP-diplom for fjorårets avsløring “Forsvarssjefens våpen” i april, så var det for syvende år på rad at de enten mottok hovedprisen eller diplom. Og i startfasen av krigen i Ukraina så leverte VG både imponerende tilstedeværelse og vanvittige trafikkrekorder, som åpenbart henger sammen, sier Tveitnes.

I juli 2021 ble det besluttet en ny forretningsmodell for VGTV AS. Fra å være et selvstendig selskap for alt av video er nå VGTV AS et produksjonsselskap som leverer underholdningsproduksjoner til Verdens Gang AS og PodMe AS, i tillegg til å stå bak distribusjon av VGTVs lineærkanal. Primærinntekten for selskapet er siden denne datoen endret fra annonseinntekter, til salg av innhold og produksjon.

– VGTV har i løpet av 2022 levert flere vellykkede produksjoner, som en ny sesong med seermagneten “Ikke lov å le på hytta” og flere nye konsepter som blant annet “Ylvis i Sogn”. Disse har bidratt sterkt til at VG+ stadig tiltrekker seg nye abonnenter. Profilgalleriet til VGTV trekker dessuten mange unge brukere, som er viktige for VG å nå. Bedringen i årsresultat er i hovedsak drevet av den nye forretningsmodellen, men selskapets isolerte lønnsomhet er vanskelig å måle og må sees i sammenheng med VG AS, sier Tveitnes.

– Stadig flere leser og hører på E24 i digitale kanaler, og veksten i den digitale abonnementsbasen fortsatte også inn i 2023. Satsningen på næringslivsjournalistikk har ført til at E24 på imponerende vis har tatt posisjonen som Norges største næringslivsavis, og den satsningen fortsetter. Selskapet har som en klar ambisjon å bli lønnsomme neste år, som per i dag ser ut til å være innenfor rekkevidde, sier Tveitnes.

– Den underliggende inntektsveksten i selskapet er fortsatt god, med en økning i annonseinntekter på 11 prosent og økning i abonnementsinntekter på 27 prosent. Det negative resultatet var forventet som en konsekvens av den vedvarende næringslivssatsningen, men det underliggende resultatet har forbedret seg sammenlignet med året før, legger hun til.

– SKUP-prisen for andre år på rad, samt “Årets mediehus” og “Årets nasjonale nyhetsnettsted” for 2022 sier sitt om nivået på Aftenpostens journalistikk i fjor. Den løpende og dyptgående dekningen av krigen i Ukraina er det mange som har latt seg imponere av. Aftenposten stod også bak en av fjorårets store produkt- og teknologi-innovasjoner i News Media, med sin AI-baserte stemme som leser opp alle artikler, sier Tveitnes.

Avisen står fortsatt i en digital transformasjon, men får stadig flere brukere i digitale kanaler, og opprettholder posisjonen som Norges største abonnementsavis målt i omsetning. De digitale abonnementsinntektene økte med 11 prosent og utgjør en stadig større andel av de totale inntektene.

– Hovedårsaken til at årsresultatet faller med 30 prosent er fallet i abonnements- og annonseinntekter knyttet til papiravisen, kombinert med økte råvarekostnader til trykk av papiraviser og annen prisstigning. Men Aftenposten har gjort flere kostnadsreduserende tiltak, blant annet nedleggingen av søndagsutgaven fra nyttår, for å bedre papirøkonomien, sier Tveitnes.

– Prisdrysset over Bergens Tidende på vårparten i fjor vitner om høy kvalitet på det journalistiske produktet. Også i år har BT utmerket seg, både med prisen for “Årets lokale mediehus” for 2022 og med hovedprisen under den globale bransjeorganisasjonen INMA’s prisutdeling i New York, for dekningen av Statsraad Lehmkuhls 19 måneder lange One Ocean Expedition. Dette er åpenbart noe brukerne også legger merke til, for avisen oppnådde en økning på 13 prosent i de digitale brukerinntektene i fjor sammenlignet med året før, som er en sterk driver til at de samlede inntektene også vokste. Likevel går årsresultatet ned, og som for de fleste andre avisene våre er årsaken til det den hardt pressede printøkonomien, sier Tveitnes.

– Med ny sjefredaktør på plass fra januar ble 2022 brukt til å sette en ny retning for Stavanger Aftenblad. En rekke endringer trådte i kraft, blant annet med et helt nytt redaktørkollegium og en ny strategi som skal gjøre avisen mer robust og digitalt bærekraftig. Til å være et transformasjonsår er jeg imponert over Stavanger Aftenblads prestasjoner. De har solid vekst i både digitale abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter. Driveren bak fallet i driftsresultatet er knyttet til en svekket printøkonomi, og den underliggende digitale resultatutviklingen er positiv. I likhet med de andre mediehusene har også Stavanger Aftenblad innført en rekke kostnadstiltak som er viktige bidrag til lønnsomhetsutviklingen, sier Tveitnes.

Bratt vekst

– Podme AS har hatt en bratt vekst i antall abonnenter og lyttertall, med et attraktivt innhold, kjente profiler og et vellykket innholdssamarbeid med Schibsteds øvrige mediehus. Selskapet er fremdeles i en oppstartsfase der det gjøres større investeringer både i innholdstilbudet, produktet og markedsføringen. Podme passerte i 2022 milepælen 200.000 betalende abonnenter fordelt på Norge, Sverige og Finland, og har på kort tid etablert en god merkevarevarekjennskap innenfor en ung målgruppe. Det negative resultatet er som forventet i den investeringsfasen som Podme er i, sier Tveitnes.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.