Skal redusere a-krim i telekombransjen

Eltel har inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samarbeidsavtalen er den første i sitt slag innen telekombransjen.

Gjennom samarbeidsavtalen skal Skatteetaten både dele informasjon som hindrer useriøse virksomheter å få kontrakter med Eltel, men også bistå Eltel med å styrke interne rutiner og internkontroll ytterligere. Skatteetaten vil også kunne gjennomføre kontroller hos utvalgte underleverandører.

– Vi vil ha et ryddig og bærekraftig arbeidsliv i bransjen vår, der alle har de samme rettighetene og mulighetene, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge. Derfor vil vi bidra til bekjempelse av arbeidslivkriminalitet ved å inngå dette samarbeidet med Skatteetaten. Med det styrker vi åpenhet og god struktur når det gjelder arbeidsforholdene i telekombransjen, fortsetter Bråthen.

Vil bekjempe a-krim i telekombransjen

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, forteller at denne typen samarbeid er helt nødvendig for at de lykkes med arbeidet med å hindre arbeidslivskriminalitet:

– Vi er glade for at vi nå også får på plass samarbeidsavtaler innen telekombransjen, ettersom vi vet at dette er en bransje med risiko for a-krim. Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører. Slike samarbeidsavtaler er et godt utgangspunkt og verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og forhåpentligvis den første av flere for denne bransjen, sier Woxholt.

Samarbeid med Fair Play Bygg

Eltel har tidligere i år også inngått støttemedlemskap i Fair Play Bygg Oslo og omegn og signerte samtidig organisasjonens etikkplakat. Med dette styrkes arbeidet ytterligere for like konkurransevilkår og etiske retningslinjer for telekombransjen.

Fair Play Bygg bekjemper arbeidslivskriminalitet og avdekker lovbrudd i bygg- og anleggsbransjen. De har et nært samarbeid med både offentlige etater som Skatteetaten og bedrifter i byggenæringen.

Nullvisjon

– Det er dessverre en del avvik fra lovverket i byggenæringen, dette gjelder også i telekombransjen. Vi har funnet eksempel på grove saker med lønnstyveri, skatteforhold og HMS-avvik blant underentreprenører i bransjen. Men telekombransjen er en relativt oversiktlig bransje, med oppdragsgivere og hovedentreprenører som har erkjent at det er en risiko for arbeidslivskriminalitet. Gjennom et effektivt samarbeid mellom Skatteetaten, seriøse bedrifter som Eltel, Fair Play Bygg og arbeidslivets parter, har jeg tro på at det er realistisk med visjon om null a-krim i telekombransjen, sier talsperson Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.