Skal sikre nettet i Norge

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vil fra årsskiftet bli en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Overdragelsen representerer en viktig milepæl i NorSIS sin innsats for å bidra til en sikker digital hverdag for befolkningen og små- og mellomstore bedrifter i Norge.

NorSIS har lenge arbeidet dedikert med å styrke digital kompetanse gjennom veiledning, opplæring og nettverksbygging. Organisasjonen drifter blant annet den viktige tjenesten Slettmeg.no.

Den kommende tilknytning til NSM vil ytterligere forsterke organisasjonens evne til å levere kvalitetsrådgivning, opplæring og støtte til sine målgrupper. Organisasjonen skal fortsette å ha sin base på Gjøvik, og deres assosierte varemerker vil opprettholdes.

– Vi ser på dette som en betydelig styrking av vårt arbeid for en sikrere digital hverdag. Ved å bli en del av NSM, Norges ekspertorgan for forebyggende sikkerhet, blir vi godt posisjonert til innsatsen for å beskytte våre digitale liv i samfunnet, sier fungerende leder i NorSIS, Eivind Reiner-Holm.

Målrettet prosess

Beslutningen om overføringen til NSM har vært nøye vurdert og fått full støtte fra NorSIS sitt styre.

–  Dette har vært en prosess som vi har jobbet målrettet med over en lengre tidsperiode, og vi er glade for å se at beslutningen nå blir en realitet. Jeg ser frem til å følge NorSIS sitt arbeid med styrket støtte og tilgang til ressurser som en del av NSM, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll.

NorSIS skal som nevnt videreføre sin merkevare og sitt oppdrag som en integrert del av NSM, og organisasjonens ansatte vil tilbys ansettelse i NSM som en del av denne overføringen. Overdragelsen vil bidra til å styrke NSM som et nasjonalt organ for forebyggende sikkerhet og bringe organisasjonens målgrupper nærmere det nasjonale cybersikkerhetssenteret.

– NSM ønsker å styrke den digitale motstandskraften i hele befolkningen. Vi ser fram til å utvikle vårt allerede gode samarbeid med NorSIS, avslutter direktør NSM, Sofie Nystrøm.