Studenthjelpen.no: Online hjelp for studenter mistenkt for juks

Som student på høyskole eller universitet har man mange utfordringer, og en utfordring mange studenter opplever – faktisk flere hundre hvert år – er å bli mistenkt for fusk.

Det finnes menge former for juks en student kan bli mistenkt for, og konsekvensene for en student kan bli alvorlige. Da kan det være nyttig med hjelp fra en advokat. Her er de mest vanlige formene for fusk man kan bli mistenkt for:

Dersom du er mistenkt for fusk på høyskole eller universitet risikerer du både å få eksamen annullert og utestengelse i opptil ett år. Om du er mistenkt for fusk har du rett på gratis advokathjelp, og det er utdanningsinstitusjonen som har plikt til å betale for advokathjelpen.

SJEKK OGSÅ:  GNP Energy - Billig nordisk strøm

Det utestenges hundrevis av studenter hvert år, og det vanligste grunnlaget er fusk. Studentene utestenges da for all høyere utdanning. Men mange studenter blir mistenkt for juks på manglende eller feil grunnlag.

Dersom studenten er urettmessig utestengt innebærer det at det er et virkende eller aktivt vedtak med bestemmelse om utestengelse som fortsatt gjelder.

Om utestengelsen virker er det viktigste man kan gjøre å påklage vedtaket, evt. å forsøke å overprøve vedtaket i domstolsapparatet. I tillegg til å få omgjort vedtekten kan studenten ha krav på erstatning.

SJEKK OGSÅ:  Tips og linker for jobbsøkere

Utgangspunktet er at studenten skal få erstatning tilsvarende sitt økonomiske tap. Tapet kan være vanskelig å beregne eksakt. Et utgangspunkt vil være å se hen til startlønnen for nyutdannede studenter i de aktuelle yrkene. Videre legges det til feriepenger og pensjonsrettigheter.

Les mer om erstatning på Studenthjelpen.no.


Oppdag mer fra GunnarAndreassen.com

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.